/
00:00
Phone
Phone
John Doe

Záznam přednášek z letošního kongresu NEMLEK 2022 můžete sledovat už nyní do 13.2.2023 v sekci PROGRAM / ZÁZNAMY.

Sekce nemocniční farmacie ČFS ČLS JEP
pořádá
26. KONGRES NEMOCNIČNÍ FARMACIE
11. až 13. listopadu 2022
Ostrava

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Sekce nemocniční farmacie ČFS ČLS JEP pořádá i v letošním roce tradiční podzimní kongres, a to pod inovovaným názvem Kongres nemocniční farmacie. Tentokráte se jeho 26. ročník usku­teční v Ostravě ve dnech 11. až 13. listopadu 2022.

Pro letošní rok jsme jako hlavní téma vybrali kardiovaskulární nemoci, které mají dlouhodobě vzrůstající výskyt v české populaci, k čemuž přispěla i již více než dvouletá pandemie nemoci COVID-19, a zaměříme se blíže na medicínské možnosti snížení souvisejících kardiovaskulárních rizik.

Nejen v nemocničních lékárnách představují pacienti s kardiovaskulárním rizikem vysoké procento všech pacientů a správná lékárenská péče o ně je nezbytnou součástí správné terapie jejich nemoci.

Kromě tohoto hlavního tématu a tradičních bloků věnovaných specifickým farmaceutickým činnostem bychom rádi do programu včlenili samostatný blok věnovaný elektronizaci zdravotnictví coby velmi aktuální a rychle se vyvíjející oblasti.

Na základě Vaší pozitivní odezvy uspořádáme i v letošním roce kongres v hybridní podobě – tj. s možností fyzické i online účasti. Uplynulé roky nám ukázaly, že tato forma, kromě vyšší flexibility s ohledem na epidemickou situaci, může být pro řadu kolegů atraktivnější než klasický prezenční model a zároveň umožní zpětné zhlédnutí paralelně organizovaných částí programu. Jubilejního 25. ročníku se v roce 2021 zúčastnilo bezmála 700 účastníků, z toho 180 zvolilo online účast, řada dalších pak využila také dostupnost off-line záznamu po skončení kongresu.

Mgr. Nikola Mrázková
Předsedkyně organizačního výboru kongresu

Mgr. Michal Hojný
Předseda SNF ČFS ČLS JEP